INFO
INFO
INFO

Vinderen er fundet!

Vinderne af konkurrencen om det bedste bud på en vinterbyhave er nu fundet!

Førstepladsen, og dermed vinderen af de 15.000 kr og Københavns Kommunes Miljøpris, er udviklet af LevAs i et samarbejde mellem studerende og undervisere i Urban Gardening-teamet og Handyman-teamet: Forslaget indtænker mange fine elementer; forskellige kvaliteter i årstiderne, et åbent fællesskab, en varmekilde med aske til kompost, fælles madlavning og sågar et drivhus-element til planterne indbygget i væggene!

Andenpladsen er udviklet af Studio Debris:
Studio Debris' idé er at opsætte en raketovn, der fungerer som en fantastisk varmekilde for børn og voksne. Denne varmekilde ville fungere utrolig godt i mange vinterbyrum, men ville især blive værdsat på en bemandet legeplads!

STORT tillykke til de to vinderforslag.

Platant vil forsøge at viderebringe de mange gode ideer i udviklingen af den midlertidige vinterinstallation til Hulgårds Plads, der bliver indviet i januar, 2016.

Se alle de indkomne forslag her:

Første plads: LevAs

Anden plads: Studio Debris

Forslag 3

Forslag 4

Forslag 5

Forslag 6

Forslag 7

Forslag 8

Forslag 9

Forslag 10

Forslag 11

Forslag 12

Forslag 13

Forslag 14

Forslag 15

Forslag 16

Vinter i byhaven

Hvordan kan vi udvikle byhave-konceptet, så byhaverne skaber værdi for borgere hele året rundt?

Konkurrence spørgsmål

Byhaverne er kommet for at blive, og København har i de senere år heldigvis fået mange af slagsen. Byhaverne får ikke kun naturen ind i byen, men fungerer som fantastiske samlingspunkter for forskellige typer af borgere i alle aldre. Byhaverne er dermed også udgangspunkt for gode og kreative fællesskaber; de tiltrækker børn, voksne og frivillige, og blomstrer og summer af liv og engagement. Byhaverne fungerer fantastisk henover sommeren, så hvordan kan vi forlænge byhavernes potentialer, så de også bidrager til det gode byliv, når vinteren tiltræder?

Sharing Copenhagen, Platant og Områdefornyelse Fuglekvarteret vil gerne høre dine ideer til, hvordan byhave-konceptet kan udvikles, så byhaverne skaber værdi for borgere hele året rundt?

Konkurrencen er en del af projektet Vinterbyen

Selvom Danmark er et nordisk land, er der inden for bl.a. byggebranchen i Danmark meget lidt fokus på og viden om, hvordan byrum fungerer om vinteren. Det lader til, at vi holder os indendørs og accepterer vinteren som den er, kold våd og mørk. Men der er et stort potentiale i at ind tænke vinterens egenskaber i udviklingen af byrum, og på den måde skabe oplevelser, som iscenesætter kulden og mørket til at skabe unikke vinteroplevelser.

Platant har siden 2012 arbejdet med temaet vinterbyer. I vinteren 2015/2016 vil de i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune indrette en række byrum til at være særlige vinterbyrum. Byhaven på Hulgårds Plads vil være et af disse byrum.

Case - Hulgårds Plads

Ideen skal udvikles til byhaven på Hulgårds Plads. Pladsen ligger ud til Frederikssundsvej og Hulgårdsvej (O2). Hele pladsen er beplantet med store træer. Pladsen er opdelt i to sektioner: En bemandet legeplads og en almindelig plads for alle. Legepladsen er afskærmet med hegn og buske hele vejen rundt og med en indgang mod pladsen og en mod Gråspurvevej. Legepladsen bruges dagligt at bydelens børn og forældre, mens pladsen dagligt bruges af udsatte borgere.

17. april 2015 åbnede Fuglekvarterets Grønne Forening i samarbejde med den bemandede legeplads på Hulgårds Plads en byhave. Byhaven består af 17 højbede med forskellige krydderurter og grøntsager. Se Bilag 1 for placering af højbede. Den grønne forening overvejer at flytte bedene til et andet sted på pladsen.

I januar vil der med inspiration fra de indkomne forslag fra konkurrencen blive bygget en installation i byhaven. Der er afsat 130.000 kr i anlægsmidler til projektet. Platant står for udarbejdelse af projektet. Installationen er tænkt som et midlertidigt forsøg og skal derfor fjernes i slutningen af marts. Erfaringerne med installationen på Hulgårds Plads vil blive delt her på siden, så andre i fremtiden kan få gavn af dem.

Opgaven

Der ønskes et kreativt forslag til en installation eller en ny form for brug af byhaven, som ikke før er afprøvet. Det forslåede skal gøre, at incitamentet til at være i byhaven om vinteren øges. Projektet kan være en fysisk installation, som skaber noget rumligt på pladsen omkring byhaven. Det kan også være tilføjelsen af en funktion, som gør at byhaven kan bruges til noget andet i vinterhalvåret.

Ideen skal beskrives med særligt fokus på følgende punkter.

Bæredygtighed. Ideforslaget skal tænkes miljømæssigt bæredygtigt, og det færdige produkt skal så vidt muligt kunne bygges i genbrugs eller genbrugelige materialer.

Bynatur. Der har igennem de seneste år været stor fokus på bynatur, men ikke stor fokus på bynatur om vinteren. Hvordan er dit forslag med til at styrke fortællingen om bynatur i vinterhalvåret?

Vinterproblematikken. Hvordan kan vinterens egenskaber bruges på positive måder i forbindelse med byhaven?

Fællesskab. Sommeren igennem er byhaver rammer om fællesskab. Hvordan er fællesskabet tænkt ind i dit ideforslag?

Spredning. Hvordan er din ide til byhaven på Hulgårds Plads relevant for andre byhaver?

Spørgsmål

Har du spørgsmål til opgaven, så skriv en mail til byhaver@platant.dk

Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort nederst på denne side.

Workhop og infomøde

Kom på besøg i byhaven onsdag den 4. november 2015, kl. 17 - 20. Her kan du møde brugerne af byhaven og den bemandede legeplads og høre, hvilke ønsker og ideer de har til den kommende vinter. Platant fortæller om deres erfaringer med at lave vinterprojekter. Der vil være et inspirationsoplæg om visioner for bynatur om vinteren. Vi serverer et varmt vegetarisk måltid.
Her kan du ideudvikle sammen med de andre deltage og få sparring fra Den grønne forening og Platant.

Arrangementet er åbent for alle og det kræver ingen tilmelding.

Konkurrenceforløb

Konkurrencen lanceres den 26. september.

Workshop og infomøde afholdes onsdag den 4. november.

Deadline for aflevering af forslag er lørdag den 14. november.

Jurymøde afholdes i slutningen af november.

Konkurrencens vindere annonceres i slutningen af november.

Send din ide

Send din ide senest den 14. november til byhaver@platant.dk

Aflevering

Der er følgende krav til afleveringen.

Beskriv din ide i max. 200 ord. Lav en eller flere illustrationer, der viser din ide og hvordan den implementeres i byhaven på Hulgårds Plads.

Præmie, bedømmelseskriterier og juryen

Ideforslagene vil blive bedømt af en jury. Der vil blive præmieret to projekter ud fra hvor godt de svarer på rammerne for konkurrencen.

1. præmie er 15.000 kr. og Københavns Kommunes Miljøpris

2. præmie er 5.000 kr.

Hvad sker der med vinderideerne?

Vinterideerne vil fungere som inspiration til det projekt, der skal opføres i byhaven på Hulgårds Plads.

Partnere

Platant Sharing CPH Omraadefornyelse Fuglekvarteret